Koninklijke Kynologische
Vereniging Brabo vzw

Genieten met uw hond

Lid worden van K.K.V. Brabo


Total


Lidgelden 2023:

Nieuw lid: € 75,00 (toetredingsvergoeding € 15,00 inbegrepen)

Gezinslid: € 60,00 (toetredingsvergoeding € 15,00 inbegrepen)

U kan gezinslid worden voor € 45,00 (+toetredingskosten) als iemand onder hetzelfde dak reeds hoofd lid is.

Kind: € 40,-  (+toetredingskosten € 15,- inbegrepen)

Kinderen kunnen lid  worden voor € 25,- (+toetredingskosten) in samenspraak met de instructeur als combinatie kind + hond mogelijk is.

Indien u lidgeld betaalde kan u onmiddellijk deelnemen aan de lessen van de verschillende disciplines.

U kan uw lidkaart bekomen in de kantine aan de toog of bij een bestuurslid.