Koninklijke Kynologische
Vereniging Brabo vzw

Genieten met uw hond

[foogallery-album id="2433"]

Dat mevrouw Mariëte Vanherle-Stevens reeds sinds mensenheugenis een baken is van de Belgische kynologie, weet ongetwijfeld iedereen in de hondenwereld.  Dat zij ook reeds 51 jaar lid is van onze kynologische vereniging en daarvan vele jaren in de Raad van Bestuur zetelde, is voor onze leden natuurlijk ook geen geheim.  Daarnaast bleef ze haar ganse leven actief als keurmeester op tentoonstellingen voor haar geliefkoosde rassen, maar ook op wedstrijden gehoorzaamheid en agility.  Voor beide disciplines was Mariëtte één van de allerbelangrijkste Belgische pioniers.
Mariëtte heeft evenwel ondertussen een mooie leeftijd bereikt en heeft haar diverse bestuurstaken de laatste jaren langzaam maar zeker afgebouwd.  Sinds kort heeft ze nu ook in onze Raad van Bestuur de fakkel doorgegeven.
Als Raad van Bestuur van KKV Brabo zijn wij dan ook bijzonder erkentelijk voor de onophoudelijke inzet die Mariëtte voor onze vereniging getoond heeft.  Met haar immense ervaring heeft ze gedurende lange tijd onze ganse vereniging en het secretariaat van onze tentoonstelling steeds mee in goede banen geleid.  Wij hopen trouwens zeker de komende jaren nog regelmatig op haar ervaring beroep te kunnen doen.

De “Vergadering der Afgevaardigden”, zeg maar het bestuursorgaan van alle clubs binnen de overkoepelende KKUSH heeft dan ook besloten om aan Mevr. Mariëtte Vanherle een “”Life Time Achievement Award”  uit te reiken voor haar jarenlange inzet in de kynologie.
Deze uitreiking had plaats op 19 september in het clublokaal van KKV Brabo.